0624913839

redactie@vr-press.nl

Voorwaarden

Beeldmateriaal
 • Het auteursrecht op beeldmateriaal blijft te allen tijde bij VRPress.
 • Beeldmateriaal en teksten afkomstig uit de nieuwsitems van VRPress mogen niet zonder vergoeding en/of toestemming gebruikt worden, u kunt het beeldmateriaal van VRPress is wel vrijblijvend downloaden.
 • Er is altijd een vergoeding van toepassing bij gebruik van ons beeldmateriaal (ook bij gebruik met watermerk), tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Als vergoeding worden onderstaande prijzen van VRPress aangehouden, dan wel worden met de afnemende partij specifieke prijsafspraken gemaakt.
 • Het is niet toegestaan om Social Media plaatsingen van VRPress te gebruiken in uw nieuwsitem, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Zijn er foto's of video die u graag zou willen gebruiken, maar deze (nog) niet kan downloaden, dan kunt u een aanvraag doen via redactie@vr-press.nl 
Voorbehoud
 • VRPress behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld bij schending van onze regels of voorwaarden, met of zonder opgaaf van redenen, het contact met de afnemer te verbreken, de zakelijke relatie te beëindigen of de (verdere) levering van beeldmateriaal te weigeren.
  VRPress kan hierna juridische stappen overwegen.
Bronvermelding en gebruik
 • Bij gebruik van ons materiaal is als bronvermelding 'VRPress' verplicht.
 • VRPress gaat er van uit dat u melding maakt van het gebruik van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal.
 • VRPress zal gevrijwaard worden voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van gebruik van ons beeldmateriaal.
 • **Het alleen gebruiken van teksten en informatie van VRPress zijn niet vrijblijvend en zullen in rekening worden gebracht **
Blurren van fotomateriaal

Het blurren (onherkenbaar maken van personen en/of kentekens) is VRPress als persbureau niet verplicht, maar zal altijd zoveel mogelijk rekening houden met het onherkenbaar maken van personen en/of persoonlijke bezittingen.

Tarieven algemeen
 • Per foto op het internet:  €20,- (per set van 3 foto's: €50,-)
 • Per foto in de krant
  • Regionaal:  €25,-
  • Landelijk: €50,-
 • Per foto combi in de krant en op het internet
  • Regionaal: €40,- 
  • Landelijk:  €85,-
 • Per foto op televisie: €50,-
 • Per videogebruik televisie: €350,- (mits andere prijsafspraken)
 • Per videogebruik op het internet: €25,-
 • **Per gebruik van tekst of informatie zonder afname beeldmateriaal €2,50**
Tarieven werk in opdracht

Beelden zullen alleen exclusief aan u worden geleverd

 • 2 uur reportage/standby: €150,-
 • Per dagdeel van 4 uur: €200,-
 • 6 uur reportage/standby: €250,-
 • 8 uur reportage/standby: €350,-
Tarieven bij misbruik of ongeoorloofd gebruik
 • Per foto op het internet: €350,-
 • per foto in krant landelijk of regionaal: €650,-
 • Per video: €750,-
 • Tekst of informatie (plagiaat) €75,-

  **VRPress zal maximaal 3x een herinneringfactuur sturen alvorens extra kosten zullen worden berekend van €25 per extra verstuurde factuur.**

  Heeft u vragen over de tarieven voor het plaatsen van onze materialen, of wilt u prijsafspraken maken dan kunt u contact opnemen via info@vr-press.nl 
Advertentie

Op de website van VRPress is het mogelijk advertenties te plaatsen in de vorm van een klikbare banner.
Voor het adverteren op de website van VRPress gelden de volgende tarieven tenzij anders overeengekomen.

 • Per 3 maanden   €  150,-
 • Per 6 maanden   €  225,-
 • Per 12 maanden €  350,-

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

U kunt, bijvoorbeeld om met ons specifieke prijsafspraken te maken, VRPress bereiken:

**TARIEVEN PER 01-01-2023 AANGEPAST

Laatste tweets